w 2022/23:

DataGodzinaMiejsceTemat
17-10-202215.30
sala 10
II LO w LubinieSprawy Statutowe Towarzystwa Matematycznego Limes
Organizacja Limesowego Konkursu Matematycznego
Zapraszamy chętnych nauczycieli matematyki do współpracy